Ik heb vroeger een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Ik heb een WIA-uitkering gehad of aangevraagd en ben ziek

Als u ziek wordt na afloop van uw WIA-uitkering, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij betaalt uw loon door en zorgt samen met u voor uw re-integratie. Soms kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u krijgen. Dit heet de no-riskpolis. Hij verrekent dit dan met uw loon. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u? Dan krijgt u hierover een brief van ons.

Wanneer krijg ik weer een WIA-uitkering?

Heeft u al eerder een WIA-uitkering aangevraagd? Dan kunt u misschien (weer) een WIA-uitkering krijgen.