Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creƫren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer zien of u in het doelgroepregister staat. En of u dus meetelt voor de banenafspraak.

Via Mijn UWV kunt u zelf controleren of u bent opgenomen in het doelgroepregister. U kunt niet zien of andere mensen in het doelgroepregister staan.