U blijft meestal in het doelgroepregister staan tot u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Staat u in het doelgroepregister omdat u een Wajong-uitkering heeft en kunt u nu en in de toekomst niet meer werken? Of ontvangt u een positief Advies indicatie beschut werk? Dan halen wij u uit het doelgroepregister.