U staat in het doelgroepregister, maar voldoet niet meer aan de voorwaarden voor opname in het doelgroepregister. Dan kunt u ons vragen om u te laten uitschrijven. Wij beoordelen eerst of er toch redenen zijn om u in het doelgroepregister te laten staan. Deze redenen kunnen zijn:

  • U krijgt ondersteuning vanuit de gemeente of UWV.
  • Uw werkgever krijgt loonkostensubsidie voor u.
  • U heeft op dit moment een jobcoach.
  • U krijgt op dit moment een uitkering van UWV.
  • U heeft op dit moment een WSW-indicatie.
  • U verdient niet het wettelijk minimumloon.
  • U heeft geen werk.

Hoe laat ik mij uitschrijven?

Zijn er geen redenen om u in het doelgroepregister te laten staan? En wilt u zich laten uitschrijven? Gebruik dan het formulier 'Aanvraag uitschrijven doelgroepregister' op Mijn UWV. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: u doet eerst een aanvraag. Wij beoordelen daarna of we u kunnen uitschrijven.

Gevolgen voor uw werkgever

Heeft u een werkgever? Dan kan hij na uw uitschrijving misschien geen gebruik meer maken van financiƫle voordelen en regelingen. Daarom informeren wij hem als wij u uitschrijven. Uw werkgever mag namelijk nog bezwaar maken. Ook informeren wij uw gemeente over uw uitschrijving.

Aanvraag uitschrijven doelgroepregister