U staat in het doelgroepregister als minstens 1 van de onderstaande situaties voor u geldt:

  • U valt onder de Participatiewet. En UWV stelt na een beoordeling van uw arbeidsvermogen vast dat u niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen.
  • U heeft bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd. En wij stellen vast dat u een (voormalig) leerling bent in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro).
  • U heeft of had een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • U krijgt of kreeg oude Wajong of Wajong 2010 en u kunt werken.
  • U heeft of had een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Uit een loonwaardeonderzoek blijkt dat u een verminderde loonwaarde heeft.
  • U heeft een ziekte of handicap die is ontstaan voor uw 18e verjaardag of tijdens uw studie. En u kunt alleen het wettelijk minimumloon verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord). U heeft hiervoor een beoordeling werken met een voorziening aangevraagd.