Als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn onbetaald (ouderschaps)verlof geldt de nawerking niet. Hij heeft dan géén recht op een Ziektewet-uitkering. Uw werknemer kan wel, in overleg met u besluiten om het onbetaald verlof wegens ziekte te beëindigen. Met ingang van de dag dat zijn onbetaald verlof eindigt, heeft hij mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering.

Onbetaald verlof in deeltijd is ook mogelijk. Als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn deeltijdverlof, kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen over de uren dat hij werkt.