Meld uw werknemer uiterlijk de tweede dag nadat hij zich bij u ziek gemeld heeft ziek bij UWV. In het geval van een uitzendkracht meldt het uitzendbureau de werknemer ziek bij UWV.

Aanvragen Ziektewet-uitkering