Als u uw werknemer ziek meldt bij UWV, gaan wij na of hij recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Binnen 4 weken krijgt uw werknemer de beslissing. U ontvangt een kopie. Meestal maken we de uitkering aan u over, u ontvangt deze 4-wekelijks. U verrekent de uitkering dan met het loon, dat u bij ziekte 2 jaar doorbetaalt.