De re-integratie vastleggen in het re-integratieverslag

Verslagen van voortgangsgesprekken

U bespreekt minstens 1 keer in de 6 weken met uw werknemer de voortgang van zijn re-integratie. Hiervoor gebruikt u de (aangepaste) Probleemanalyse van de arbodienst of bedrijfsarts. Op basis van de voortgangsgesprekken stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak bij als dat nodig is. Als u in de voortgangsgesprekken nieuwe afspraken maakt, legt u deze vast in de (Eerstejaars)evaluatie.