Als u toestemming gaat vragen bij UWV voor ontslag, dan moet u bij de ontslagaanvraag de bedrijfseconomische redenen kunnen onderbouwen. Wij toetsen dat op de volgende punten:

  • U moet aannemelijk maken dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen door bedrijfsbeĆ«indiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
  • De juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel);
  • Er zijn geen mogelijkheden om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.