Werknemersverzekeringen via UWV

Premies werknemersverzekeringen

Als werkgever draagt u de premies voor de werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst. Dit geldt ook voor wachtgeldpremies. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt de premiepercentages voor de sociale verzekeringen. Deze percentages gelden voor alle werkgevers.