Niet eens met beslissing

Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen onze beslissing op uw aanvraag van het voorschot op de tegemoetkoming NOW in de eerste aanvraagperiode. U kunt de aanvraag van het voorschot ook niet meer intrekken. Dit kon alleen in maart, april en mei 2020.

U kunt wel bezwaar maken tegen onze beslissing over de definitieve berekening van uw tegemoetkoming NOW. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat. Let op: ook als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken gelden.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over bezwaar maken. Maakt u online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maakt u op papier bezwaar, stuur uw bezwaarschrift dan naar:

UWV
Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging per post. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, dan bellen wij u daarover. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 12 weken een beslissing. Als wij meer tijd nodig hebben om uw bezwaar te behandelen, dan nemen we contact met u op.