Concerns

Een concern is een groep van ondernemingen (werkmaatschappijen) onder een holding. Of u onderdeel bent van een concern of groep, kunt u navragen bij uw accountant of financieel adviseur.

Als u onderdeel bent van een concern of groep zijn er 2 manieren om een aanvraag te doen:

 • aanvraag op concernniveau
 • aanvraag op werkmaatschappijniveau

Let op: Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als alle onderdelen van het concern de definitieve berekening hebben aangevraagd.

Aanvraag op concernniveau

U doet een aanvraag op concernniveau als het gehele concern of de gehele groep, dus alle onderdelen bij elkaar, ten minste 20% omzetverlies heeft.

Voor iedere aanvraag op concernniveau geldt het volgende:

 • Bij meerdere aanvragen binnen een concern of groep moet het percentage omzetverlies in elke aanvraag gelijk zijn.
 • U kiest zelf de omzetverliesperiode. Dat zijn de maanden waarover u het omzetverlies berekent. Als u in twee of meer opeenvolgende aanvraagperiodes een tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan moeten de verschillende omzetverliesperiodes op elkaar aansluiten.
 • Heeft u binnen uw concern of groep in dezelfde aanvraagperiode voor meerdere loonheffingennummers NOW aangevraagd? Gebruik dan voor alle loonheffingennummers dezelfde omzetverliesperiode. Let er ook op dat de omzetverliesperiodes op elkaar aansluiten.
 • Nederlandse concerns met buitenlandse dochters mogen het omzetverlies van buitenlandse rechtspersonen niet meetellen.

Als er iets is veranderd binnen uw concern

Bijvoorbeeld in het geval van een overname, afstoting van een onderdeel, fusie of wijziging van de rechtsvorm. Dan geldt het volgende:

 • Bereken het omzetverliespercentage en houdt daarbij rekening met de veranderingen in het concern.
 • Bepaal de referentieperiodes voor de nieuwe onderdelen.
 • Als de nieuwe onderdelen van het concern ook een voorschot hebben ontvangen, dan gelden voor deze onderdelen dezelfde voorwaarden als voor het hele concern.

Aanvraag op werkmaatschappijniveau

Heeft het concern of de groep als geheel minder dan 20% omzetverlies, maar heeft uw eigen onderdeel 20% of meer omzetverlies? Dan kunt u mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. U hoeft dan bij de definitieve berekening niet hetzelfde percentage in te vullen als de andere bedrijven.

Wel gelden er extra voorwaarden:

 • U heeft een overeenkomst over werkbehoud nodig. Die sluit u met een vakbond of een werknemersvertegenwoordiging.
 • Ook moet u altijd een accountantsverklaring meesturen met uw aanvraag van de definitieve berekening, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming.

Vraag uw accountant om meer informatie of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Direct aanvragen

Betalingsregeling

Controle op NOW

Speciale doelgroep binnen NOW

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten