Terugbetalen NOW

Als het bedrag van uw voorschot hoger is dan het bedrag waar u recht op had, dan moet u het verschil terugbetalen.

Betaal pas terug als u onze beslissing heeft ontvangen

Wacht altijd met terugbetalen tot u van ons een beslissing heeft ontvangen over uw definitieve berekening. Hierin staat hoe u kunt terugbetalen en welk kenmerk u nodig heeft. Zonder dit kenmerk kunnen wij uw betaling niet verwerken.

Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen?

Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U betaalt geen rente over het bedrag dat u moet terugbetalen. Ook niet als u in termijnen terugbetaalt.

Betalingsregeling NOW

U mag de terugbetaling spreiden over maximaal 60 maandelijkse termijnen. Ook als u tijdens de betalingsregeling uitstel van betaling aanvraagt, blijft de maximale termijn om terug te betalen 60 maanden. Uw maandbedrag gaat omhoog als de terugbetaling weer start.

U kunt online een betalingsregeling met ons afspreken voor het terugbetalen in termijnen. Lukt dat online echt niet? Bel dan naar UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

U kunt per aanvraagperiode een betalingsregeling afspreken.

Let op: In onze beslissingsbrief waarin staat dat u moet terugbetalen, staat een uiterste betaaldatum. Alleen als u vóór deze datum een betalingsregeling heeft aangevraagd, mag u de betaling over de maximale termijn van 60 maanden spreiden. Voorbeeld: Vraagt u een half jaar na de uiterste betaaldatum pas een betalingsregeling aan? Dan is de maximale termijn om terug te betalen nog maar 54 maanden.

Uitstel van betaling

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor maximaal 12 maanden. Bel hiervoor met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Vraagt u tijdens de betalingsregeling uitstel van betaling aan? Dan gaat uw maandbedrag omhoog als de terugbetaling weer start (bekijk het voorbeeld terugbetaling).

Als u schulden heeft en daardoor niet kunt betalen

Bel dan met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Wij denken graag met u mee. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar onze schulddienstverlening.

Als u contact met ons opneemt

Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw bedrijfsgegevens
  • uw loonheffingennummer
  • de beslissing met het bedrag dat u moet terugbetalen

De termijnbedragen worden niet automatisch van uw rekening afgeschreven. U maakt de termijnbedragen elke maand dus zelf aan ons over. De datum waarop u begint met terugbetalen staat in onze brief met de beslissing over uw betalingsregeling.

Kwijtschelding NOW-schuld

In het algemeen geldt dat wij een openstaande NOW-schuld niet mogen kwijtschelden, ook niet voor een deel. Maar u kunt altijd een verzoek doen tot (gedeeltelijke) kwijtschelding doen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Lees meer over het indienen van een kwijtscheldingsverzoek.

Direct aanvragen

Betalingsregeling aanvragen

Speciale doelgroepen binnen NOW

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten