Als het dienstverband van uw zieke werknemer 10 weken of langer na de eerste ziektedag eindigt, stelt u samen met de werknemer een volledig re-integratieverslag op.

Uw (ex-)werknemer stuurt het re-integratieverslag voor de aanvraag Ziektewet-uitkering op

Zorg ervoor dat uw werknemer kopieën krijgt van alle documenten uit het re-integratieverslag: dus van uw formulieren en die van de arbodienst. Als uw werknemer ziek uit dienst gaat hebben wij deze documenten nodig. Wij vragen ze op bij de werknemer.

Het formulier Medische informatie moet uw werknemer in een gesloten envelop met daarop ‘medisch geheim’ opsturen naar het adres dat bovenaan de brief staat die de werknemer heeft ontvangen. De medische informatie heeft uw werknemer ontvangen van de bedrijfsarts of arbodienst.

U dient het re-integratieverslag voor de aanvraag Ziektewet-uitkering zelf in

Als de werknemer de documenten niet of onvolledig aanlevert, ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen naar de (ontbrekende) documenten.

Het re-integratieverslag voor de aanvraag Ziektewet-uitkering online indienen

U kunt de documenten van het re-integratieverslag veilig uploaden in het werkgeversportaal. U logt in met eHerkenning en kiest vervolgens in het menu 'Re-integratie' en 'Uploaden RIV documenten'. Bij ‘Uploaden Documenten’ kiest u voor ‘Re-integratieverslag (RIV) ZW (ziek uit dienst)’.
Het volgende is daarbij van belang:
 
  • Upload de documenten binnen 2 weken nadat u onze brief heeft ontvangen.
  • Vink in het overzicht van documenten het juiste document aan.
  • Vul bij elk document de datum in waarop het is ondertekend.
  • Controleer goed of bij elk document het juiste burgerservicenummer is ingevuld.
  • Gebruik alleen de volgende bestandstypen: jpg, docx, pdf.

Let op: De maximale bestandsgrootte is 10MB per document.

Het re-integratieverslag per post versturen

Als het niet lukt om de documenten van het re-integratieverslag online te versturen, dan kunt u ze per post versturen. Doe dit binnen 2 weken nadat u onze brief ontvangen heeft. 
Zet op elk document een datum van ondertekening en controleer ook of het juiste burgerservicenummer is ingevuld op elk document. 
Stuur de documenten naar het adres dat staat op de bijgevoegde envelop of bovenaan de brief.