Als zelfstandige heeft u geen recht op ouderschapsverlof. U kunt als zelfstandige alleen ouderschapsverlof opnemen als u een arbeidsovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Of als u minder dan vier dagen per week werkt als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Lees meer over betaald ouderschapsverlof voor zelfstandigen met een arbeidscontract