Welke WGA-uitkering krijg ik?

Ik krijg een loongerelateerde uitkering

Als u na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgt, ontvangt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op:

  • uw vroegere loon;
  • uw arbeidsverleden;
  • het loon dat u nu verdient.

De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Minder dan 26 weken gewerkt?

Heeft u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WW-uitkering en 2 jaar ziek

Kreeg u een WW-uitkering voordat u ziek werd? Ook dan krijgt u na 2 jaar ziekte een loongerelateerde uitkering.