Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna krijgt u de loonaanvullinguitkering óf de vervolguitkering. In onze brief met de beslissing over uw uitkering staat welke uitkering u krijgt. In het WGA-schema kunt u ook zien welke uitkering u krijgt.