We delen het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd door 12 (aantal maanden per jaar). Dit is uw WIA-maandloon.

Als u niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon. U ontvangt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.