U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de WIA-beslissing.