Loondoorbetaling tijdens ziekte

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst.

Loopt uw contract af terwijl u nog ziek bent? Dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen.

Hoeveel loon krijg ik betaald?

Hoeveel loon u precies krijgt, staat in uw cao. Heeft u geen cao? Vraag dan aan uw werkgever wat de regels zijn. U krijgt in het eerste jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan het loon dat u krijgt lager zijn dan het minimumloon. U kunt dan een toeslag bij UWV aanvragen om uw inkomsten aan te vullen.

U vindt meer informatie over loondoorbetaling tijdens ziekte op de website van de Rijksoverheid.