Na 2 jaar (104 weken) betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Het is belangrijk dat u zich ruim voor die tijd alvast informeert over een WIA-uitkering. En hoe u die aanvraagt. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u na bijna 2 jaar ziekte (88 weken) niet of minder kunt werken. Misschien heeft u hierover al een brief ontvangen. Vraag de uitkering op tijd aan. U zit dan niet zonder inkomen.