Wat is Ziektewet?

Bent u ziek en heeft u geen vaste baan? Bijvoorbeeld omdat u uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent? Dan kunt u soms een Ziektewet-uitkering krijgen. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben.