Betaald ouderschapsverlof op tijd aanvragen: overleg met uw werkgever

Uw werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan. Geef daarom op tijd bij uw werkgever aan dat u betaald ouderschapsverlof wilt opnemen. Doe dit minimaal 2 maanden voor uw eerste verlofdag. U overlegt met elkaar over het aantal weken verlof en wanneer u deze opneemt.

Betaling uitkering betaald ouderschapsverlof: nĂ¡ het verlof

De uitkering betaald ouderschapsverlof betalen wij altijd achteraf: steeds nadat u (een deel van) de 9 weken betaald verlof heeft opgenomen. Wij betalen de uitkering aan uw werkgever. Die is niet verplicht om deze uitkering aan u voor te schieten. Hij hoeft uw loon tijdens uw verlof dus niet door te betalen. Hierdoor kunt u tijdelijk geen of minder inkomen hebben. Wij adviseren u om daar vooraf rekening mee te houden en op tijd met uw werkgever te overleggen over de betaling.

Maximaal 3 betaalverzoeken indienen

De aanvraag voor de uitkering betaald ouderschapsverlof is meteen ook een betaalverzoek voor de uitkering over het eerste opgenomen deel van het verlof. Daarna kan uw werkgever nog 2 betaalverzoeken indienen. Dit doet hij steeds nadat u weer een deel van het verlof heeft opgenomen. Wij betalen de uitkering dus in 1, 2 of 3 delen aan uw werkgever. Dit hangt af van hoe u uw verlof opneemt. En van hoeveel betaalverzoeken uw werkgever daarna bij ons indient.

Wij betalen de uitkering aan uw werkgever meestal binnen 4 weken nadat de uitkering voor de aangevraagde periode is toegekend.

Kan of wil uw werkgever de uitkering niet aanvragen? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Uitkering betaald ouderschapsverlof: alleen aanvragen voor hele werkwerken

U kunt ervoor kiezen het betaald ouderschapsverlof gespreid op te nemen, bijvoorbeeld 1 dag per week. Maar het aanvragen van de uitkering kan uw werkgever alleen voor hele werkweken doen. Hij vraagt de uitkering bij ons aan nadat u (een deel van) het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Om het hele bedrag te ontvangen, moet uw werkgever de uitkering binnen 1 jaar en 3 maanden na uw eerste verlofdag aanvragen.

Een uitkering voor minder dan een hele werkweek verlof: alleen onbetaald ouderschapsverlof

Uw werkgever kan de uitkering betaald ouderschapsverlof alleen voor hele werkweken aanvragen. Wilt u na deze 9 weken een paar dagen extra verlof opnemen? Dan zijn die dagen onbetaald ouderschapsverlof. Bespreek dit met uw werkgever.