Wordt u ontslagen vanwege (economische) ontwikkelingen binnen het bedrijf, dan noemen we dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Gaat u niet akkoord met uw ontslag, dan moet uw werkgever uw ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen bij UWV.

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

  • De slechte, of slechter wordende, financiĆ«le situatie van het bedrijf.
  • Werkvermindering.
  • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering.
  • (Gedeeltelijke) bedrijfsbeĆ«indiging.
  • Een bedrijfsverhuizing.
  • Vervallen van een loonkostensubsidie.

Let op: soms is in de cao een onafhankelijke ontslagcommissie ingesteld. In dat geval handelt deze commissie de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen af en niet UWV.

Heeft uw werkgever tijdelijk minder werk, bijvoorbeeld omdat er brand is geweest of vanwege slecht weer? Dan kan hij misschien gebruikmaken van werktijdverkorting of WW bij onwerkbaar weer om ontslag te voorkomen.

Als u ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen, heeft u daarna meestal recht op een WW-uitkering.