Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen na uitspraak van de rechter

Heeft de rechter uitgesproken dat de betalingsonmacht van uw werkgever blijvend is? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, en bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. U krijgt dan van ons een uitnodiging voor een voorlichting. Tijdens die voorlichting leggen wij u uit hoe u de uitkering kunt aanvragen. U ontvangt onze beslissing over uw aanvraag binnen 4 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Let op: vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werkgever u niet meer kon betalen. Als u dit later doet, kunt u meestal geen uitkering wegens betalingsonmacht meer krijgen.