Bij een faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering doet de rechter een uitspraak:

  • Uw werkgever krijgt tijdelijk uitstel van betaling (surseance).
  • Uw werkgever is failliet verklaard.
  • Uw werkgever krijgt een schuldsaneringsregeling.

De rechter wijst een bewindvoerder of curator aan die het financieel beheer overneemt. De bewindvoerder of curator informeert u over de uitspraak van de rechter.