Of u in Nederland of in uw werkland een uitkering kunt krijgen, hangt af van waar u verzekerd bent.

Ik ben verzekerd in Nederland

U kunt misschien een WW-uitkering krijgen als u terugkeert naar Nederland. Vraag de uitkering uiterlijk een week na uw laatste werkdag aan bij UWV. Als u een uitkering krijgt, begint deze op het moment dat u terug in Nederland bent.

Als u in uw werkland blijft wonen, kunt u niet meteen een werkloosheidsuitkering krijgen. U moet eerst in dat land een baan vinden en verzekerd zijn. Wordt u daarna opnieuw werkloos? Dan telt de periode waarin u in Nederland verzekerd was soms wel mee voor uw arbeidsverleden.

Ik ben verzekerd in mijn werkland

U kunt misschien een werkloosheidsuitkering krijgen in uw werkland. Informeer bij de uitkeringsorganisatie van uw werkland wat de afspraken en de regels zijn.

Als u terugkeert naar Nederland kunt u niet meteen een WW-uitkering krijgen. U moet eerst weer in Nederland werken en verzekerd zijn. Wordt u daarna opnieuw werkloos? Dan telt de periode waarin u in het verdragsland verzekerd was soms wel mee voor uw arbeidsverleden.