Het bedrag dat u op uw rekening krijgt, is uw netto-uitkering. Want UWV heeft de loonbelasting en premies van uw bruto-uitkering afgetrokken. Wij betalen deze bedragen voor u aan de Belastingdienst

Loonheffingskorting

Als u een uitkering krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. Heeft u naast uw Wajong-uitkering inkomsten uit werk? Dan kiest u zelf hoe u uw loonheffingskorting wilt laten toepassen. U kunt de korting maar op 1 soort inkomen laten toepassen: uw uitkering of uw loon. Kijk voor meer informatie op Loonheffingskorting.