Gemeenten zijn onze partners op de arbeidsmarkt. Samen kunnen we meer mensen aan werk helpen, de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen en zorgen voor lagere maatschappelijke kosten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), UWV, Cedris en Divosa werken samen in de Programmaraad. Lees hierover meer op Samenwerken en op Samen voor de klant.