Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s waar gemeenten en UWV dienstverlening bieden aan werkgevers en werkzoekenden. De samenwerking verloopt via een aantal verschillende vormen.