Re-integratie via gemeenten

Vanaf 1 januari 2017 sturen wij een melding naar gemeenten als:  

  • een werknemer uit de ‘gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ ziek uit dienst gaat; 
  • een gemeente in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie voor deze werknemer heeft betaald. 

UWV is niet meer verantwoordelijk voor de re-integratietaken voor werknemers uit deze doelgroep.
In het overzicht Overdracht re-integratietaak aan gemeenten leggen wij dit verder uit