Re-integratie via gemeenten

Wij sturen een melding naar gemeenten als beide volgende situaties het geval zijn:

  • Een werknemer uit de 'gemeentelijke doelgroep Participatiewet' gaat ziek uit dienst
  • Een gemeente heeft in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie voor deze werknemer betaald.

UWV is niet verantwoordelijk voor de re-integratietaken voor werknemers uit deze doelgroep. In het overzicht Overdracht re-integratietaak aan gemeenten leggen wij dit verder uit.