Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.

De banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 100.000 nieuwe banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak. Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 werkuren waar zij loon over betalen) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoen werkgevers hier niet aan? Dan moeten zij vanaf 2019 mogelijk een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar betalen.

Situatie voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs hebben in 2017 niet voldaan aan de banenafspraak. Daardoor zijn in deze sector werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 werkuren waar zij loon over betalen) vanaf 2018 quotumplichtig. Dat betekent dat zij een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst moeten nemen. In 2018 is het quotumpercentage 1,93%. Halverwege 2019 wordt per werkgever bekeken of het quotum is gehaald. Is dit niet het geval, dan hoeft de werkgever over dat jaar nog geen boete (quotumheffing) te betalen. Pas vanaf 2020 moeten werkgevers die in de periode daarvoor het quotum niet hebben gehaald quotumheffing betalen. De particuliere sector heeft in 2017 wel voldaan aan de banenafspraak. Werkgevers in die sector zijn daarom nog niet quotumplichtig.