Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Met deze advieswijzer krijgt u inzicht in welke regelingen van toepassing zijn wanneer u iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat.

 • Staat uw werknemer of sollicitant in het doelgroepregister?

  JaNee
 • Onder welke doelgroep valt uw werknemer of sollicitant?

  WajongParticipatiewet(Ex-) Vso en pro-leerlingenWSW-indicatieWIW-baan/ID-baanPraktijkrouteWerkvoorziening van UWV of gemeenteWeet ik niet
 • Wajong

  Dit zijn mensen met een Wajong-uitkering die kunnen werken.

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loondispensatie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.

  Begeleiding: deze mensen worden begeleid naar werk door UWV. Neem contact op met het werkgeversservicepunt in uw regio. Zij kunnen u informatie en advies op maat geven.

 • Participatiewet

  Dit zijn mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. 

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.

  Begeleiding: de gemeente waar de persoon woont, weet welke andere werkvoorzieningen en re-integratie-instrumenten beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

 • (Ex-) Vso en pro-leerlingen

  Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.

  Begeleiding: de gemeente waar de persoon woont weet welke andere werkvoorzieningen en re-integratie instrumenten er beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

 • WSW-indicatie

  Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.
  Let op: de no-riskpolis is afhankelijk van het soort dienstverband dat iemand heeft. Neem contact op met uw werkgeversservicepunt voor maatwerk.

  Begeleiding: de gemeente waar de persoon woont weet welke andere werkvoorzieningen en re-integratie instrumenten er beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

 • Wiw-baan/ID-baan

  Mensen met een Wiw-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) en met een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen)

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.

  Begeleiding: de gemeente waar de persoon woont weet welke andere werkvoorzieningen en re-integratie instrumenten er beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

 • Praktijkroute

  Mensen die instromen via de Praktijkroute. De gemeente laat op de werkplek van de werknemer een gevalideerde loonwaardebepaling uitvoeren. Wordt er vervolgens vastgesteld dat deze persoon niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, dan wordt degene zonder beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister.

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie, proefplaatsing en loonkostenvoordeel (LKV)voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Meer over het aanbod van UWV en gemeenten vindt u onder Voordelen en regelingen.

  Begeleiding: de gemeente waar de persoon woont weet welke andere werkvoorzieningen en re-integratie instrumenten er beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

 • Werkvoorziening van UWV of gemeente

  Onder deze doelgroep vallen mensen die alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én die een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. 

  Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing

  Regeling(en) van toepassing: no-riskpolis en loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

  Begeleiding: heeft degene een werkvoorziening vanuit de gemeente? Dan weet zijn woongemeente welke andere werkvoorzieningen en re-integratie-instrumenten beschikbaar zijn. Neem contact op met de betreffende gemeente of met uw werkgeversservicepunt.

  Heeft degene een werkvoorziening vanuit UWV? Neem dan contact op met uw werkgeversservicepunt.

 • Weet ik niet

  Wanneer u niet weet onder welke doelgroep uw werknemer of sollicitant valt, dan kunt u hem vragen of hij een uitkering heeft of heeft gehad, of hij een beslissing van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft.

  Let op: uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is.

  Neem contact op met uw werkgeversservicepunt voor informatie en advies over uw specifieke situatie.

 • Nee

  Staat uw werknemer of sollicitant niet in het doelgroepregister? Dan kan het zijn dat hij wel recht heeft op registratie, maar dat hij nog niet is opgenomen in het doelgroepregister. Wij krijgen de gegevens namelijk ook van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Raadpleeg het doelgroepregister op het werkgeversportaal regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt.

  Het is ook mogelijk dat deze werknemer of sollicitant niet in aanmerking komt voor de banenafspraak. Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Dan kunt u gebruikmaken van de kandidatenverkenner banenafspraak op werk.nl.

Disclaimer

Let op: dit schema is een hulpmiddel, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten