Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingegaan. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers:

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV);
  • het loonkostenvoordeel (LKV).

Deze tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Op Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) houden wij u op de hoogte van deze nieuwe tegemoetkomingen voor werkgevers.