Krijgt uw werknemer een Ziektewet-uitkering omdat voor hem de no-riskpolis geldt? Kijk voor informatie over de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering bij In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering.

No-riskpolis en loonkostensubsidie

Krijgt u van de gemeente loonkostensubsidie voor uw werknemer? Dan houden wij hiermee rekening bij de hoogte van de Ziektewet-uitkering. U krijgt zo niet te veel subsidie of uitkering.