Uw werknemer is ziek door zwangerschap of bevalling voor de verlofperiode.

 • U kunt voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • U meldt haar uiterlijk binnen 6 weken ziek bij ons.
Abortus of miskraam in de eerste 24 weken

Is uw werknemer ziek omdat ze een abortus heeft gehad of een miskraam in de eerste 24 weken van de zwangerschap? Ook dan vraagt u een Ziektewet-uitkering voor haar aan. Vermeld bij de aanvraag dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aanvragen Ziektewet-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering start op de eerste werkdag waarop uw werknemer ziek is.
 • De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is en u haar beter heeft gemeld.
 • Blijft uw werknemer ziek tot aan haar zwangerschapsverlof, dan hoeft haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt automatisch.
 • Wij nemen altijd contact op met de werknemer over de aanvraag.
Vroeggeboorte of overlijden van baby na 24 weken

Is de zwangerschap na 24 weken en voor de verlofperiode beƫindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden. Dan doet u het volgende:

 • U vraag direct een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan en betaalt het loon door.
 • U hoeft uw werknemer niet ziek te melden.
 • Geef bij de aanvraag aan dat het om een bijzondere situatie gaat.
Aanvragen WAZO-uitkering

Goed om te weten:

 • De uitkering is 100% van het dagloon.
 • De uitkering begint na de dag van de vroeggeboorte of het overlijden van de baby.
 • De uitkering duurt 16 weken.

Let op: Als u al een WAZO-uitkering heeft aangevraagd, geef dan de gewijzigde ingangsdatum van het verlof direct aan ons door.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering