Als uw werknemer ziek is tijdens of na haar zwangerschap, gelden verschillende regels. Dit heeft te maken met:

  • de oorzaak van haar ziekte: wel of niet veroorzaakt door zwangerschap of bevalling;
  • het moment dat uw werknemer ziek wordt: voor, tijdens of na haar zwangerschapsverlof.

U betaalt tijdens haar ziekte haar loon door. In sommige situaties start de zwangerschapsuitkering eerder. Of kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen.