De Ziektewet-uitkering is 70% van het dagloon. Is uw werknemer ziek door orgaandonatie? Dan ontvangt uw werknemer een uitkering van 100% van het dagloon. Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte tussen de 70% en 100% van het dagloon. De precieze hoogte hangt af van het soort dienstverband of de cao die voor uw werknemer geldt.