In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering

Hoe hoog is de Ziektewet-uitkering?

Is uw werknemer ziek door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie? Dan ontvangt uw werknemer een uitkering van 100% van het dagloon.

Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. Dit geldt ook voor werknemers die onder de Compensatieregeling voor oudere werknemers vallen. De precieze hoogte hangt af van de hoogte van het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van uw werknemer. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

Berekening dagloon

Op Berekening van uw dagloon leest u hoe wij het dagloon berekenen.

De hoogte van het maximum en minimum dagloon vindt u bij Bedragen.

Berekening hoogte van de uitkering

Wilt u een schatting van de hoogte van de uitkering van uw werknemer? Ga dan naar de Rekenhulp Ziektewet.