Als u geen eigenrisicodrager bent, betalen wij onder bepaalde voorwaarden mee aan de re-integratie van uw zieke werknemer. Als wij meebetalen aan de re-integratie, blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Pas na afloop van het dienstverband nemen wij de verantwoordelijkheid voor re-integratie van u over.

U vraagt de bijdrage van UWV aan met het formulier Verzoek om participatie in re-integratie. Stuur de Probleemanalyse WIA en het Plan van aanpak WIA en eventuele bijstellingen (Eerstejaarsevaluatie) mee. Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna beoordelen wij uw aanvraag.

Verzoeken om participatie in re-integratie