Lukt het niet om uw werknemer in zijn eigen functie te laten terugkeren? Bijvoorbeeld omdat het werk te belastend is? Bekijk dan of het mogelijk is om uw werknemer in uw eigen bedrijf in een andere functie te laten terugkeren. Begin hier op tijd mee, ook als uw werknemer misschien nog in zijn eigen functie kan terugkeren.