Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Begin hier op tijd mee: uiterlijk na 1 jaar ziekte. Blijkt bij de beoordeling van de WIA-aanvraag dat u niet op tijd heeft gezocht naar mogelijkheden buiten uw bedrijf? Dan moet u het loon van uw werknemer langer doorbetalen.