Verplicht loon doorbetalen

Heeft uw zieke werknemer een WIA-uitkering aangevraagd en heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan zijn re-integratie? Dan kunnen wij u verplichten om langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze loonsanctie kan maximaal 1 jaar duren. Ontslag is dan nog niet mogelijk.

Verlenging opzegverbod bij loonsanctie

De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen bij ziekte is gelijk aan het wettelijke opzegverbod bij ziekte. Als wij deze periode verlengen, wordt ook automatisch de periode van het wettelijke opzegverbod bij ziekte verlengd.

Genoeg gedaan aan re-integratie?

Wij laten weten wat u nog moet doen aan re-integratie. De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen kan korter worden als u alsnog aan de eisen voldoet. Deze eisen staan in het rapport van de arbeidsdeskundige. U heeft dit rapport ontvangen bij onze beslissing over uw loonsanctie. Zodra u voldaan heeft aan de eisen kunt u dat aan ons melden. Hoe u dit doet, leest u in de beslissing over de loonsanctie. Hier is geen formulier voor. Wij beoordelen na 3 weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Is dit het geval, dan hoeft u geen loon meer door te betalen.