Heeft uw zieke werknemer een WIA-uitkering aangevraagd en heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan zijn re-integratie? Dan kunnen wij u verplichten om langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze loonsanctie kan maximaal 1 jaar duren. Ontslag is dan nog niet mogelijk.

Verlenging opzegverbod bij loonsanctie

De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen bij ziekte is gelijk aan het wettelijke opzegverbod bij ziekte. Als wij deze periode verlengen, wordt ook automatisch de periode van het wettelijke opzegverbod bij ziekte verlengd.

Herstel tekortkomingen in re-integratie

De periode dat u verplicht bent om loon door te betalen kan korter worden als u alsnog aan de eisen voldoet. Deze eisen vindt u in de ‘Beoordeling re-integratieverslag’. U heeft deze beoordeling ontvangen bij onze beslissing over uw loonsanctie. Daarin staat wat de tekortkomingen waren in de re-integratie van uw werknemer. Bij elke tekortkoming wordt aangegeven wat u moet doen om dit te herstellen en wat als voldoende re-integratie-inspanning wordt gezien. Zodra u voldoet aan de eisen kunt u dat aan ons melden. Dit doet u door een bekortingsverzoek in te dienen.

Bekortingsverzoek indienen

In het bekortingsverzoek moet u per tekortkoming beschrijven wat u gedaan heeft om die tekortkoming te herstellen. Gebruik hierbij de ‘Beoordeling re-integratieverslag’. Let op dat u in uw verzoek alle punten opneemt die in deze beoordeling worden aangegeven. U kunt het bekortingsverzoek daarna indienen via het werkgeversportaal.

Maakt u geen gebruik van het werkgeversportaal? Dien dan het bekortingsverzoek in per post. Stuur het bekortingsverzoek naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH AMSTERDAM

Als u het bekortingsverzoek heeft ingediend

Wij beoordelen binnen 3 weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Als dit zo is, dan hoeft u geen loon meer door te betalen.