UWV kan u verplichten om het loon maximaal 1 jaar (52 weken) langer door te betalen. Dit kan als uw werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, en 1 van het volgende voor u geldt:

  • U heeft de documenten van het re-integratieverslag niet of te laat ingestuurd.
  • U heeft volgens ons niet genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer.

Tijdens de verplichte loondoorbetaling mag u uw werknemer niet ontslaan.

Als u de documenten niet of te laat heeft ingestuurd

Stuurt u de documenten van het re-integratieverslag alsnog op? Dan nemen we de WIA-aanvraag weer in behandeling. De loondoorbetaling stopt als het re-integratieverslag compleet is. En als uit het verslag blijkt dat u voldoende heeft gedaan aan de re-integratie.

Als u niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie

In de ‘Beoordeling re-integratieverslag’ staat wat u nog moet doen om wel aan de eisen te voldoen. Dit verslag vindt u bij de beslissing over de verplichte loondoorbetaling. Voldoet u binnen 1 jaar (52 weken) alsnog aan de eisen van de re-integratie? Dan kunt u een ‘Bekortingsverzoek’ indienen om de loondoorbetaling te stoppen.

Bekortingsverzoek indienen

In het bekortingsverzoek geeft u per onderdeel van de ‘Beoordeling re-integratieverslag’ aan wat u heeft gedaan om alsnog te voldoen aan de eisen. Het bekortingsverzoek dient u in via het werkgeversportaal bij ‘Uploaden RIV documenten’.

Maakt u geen gebruik van het werkgeversportaal? Stuur het bekortingsverzoek dan per post naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH AMSTERDAM

Als u het bekortingsverzoek heeft ingediend

Wij beoordelen binnen 3 weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Als dit zo is, dan hoeft u geen loon meer door te betalen.

Als u eigenrisicodrager bent

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het eigen risico nadat de verplichte loondoorbetaling is gestopt.