Eindafrekening en getuigschrift

Teruggave bedrijfsmiddelen

U kunt met uw werknemer afspraken maken over het teruggeven van bijvoorbeeld laptop en mobiele telefoon. Geeft de werknemer deze zaken niet terug, dan kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van de eindafrekening niet te betalen tot u alles terug heeft. U moet dat wel vooraf aan de werknemer laten weten.