Eindafrekening en getuigschrift

Eindafrekening

In de eindafrekening staat wat u regelt over bijvoorbeeld:

  • vakantiedagen en vakantietoeslag;
  • transitievergoeding (of een andere vergoeding als deze is afgesproken);
  • een lopende spaarregeling;
  • afspraken over opleidingskosten.

U informeert uw werknemer over de eindafrekening, bijvoorbeeld in een afscheidsgesprek.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden legt u afspraken over de eindafrekening vast in een beÃĢindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).