Is de ontslagaanvraag compleet? Dan ontvangt uw werknemer een kopie van de ontslagaanvraag. Hij krijgt dan de gelegenheid om een reactie te geven op de ontslagaanvraag.

Uw werknemer ontvangt ook de bijlagen die u heeft bijgevoegd als onderbouwing. Dus bijvoorbeeld de bedrijfseconomische gegevens. De werknemer moet vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Hij mag de informatie wel laten zien aan zijn vertegenwoordiger zoals een vakbond, een advocaat of een rechtsbijstandverzekeraar.

Als uw werknemer de gegevens niet mag zien

Het uitgangspunt is dat de werkgever én werknemer alle documenten uit de ontslagprocedure mogen zien. Wilt u dat uw werknemer sommige gegevens niet ziet? Stuur deze gegevens dan niet mee met de aanvraag. Denk er aan dat deze gegevens dan ook niet worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag.