Beslissing over de ontslagaanvraag

Ik krijg geen ontslagvergunning

Weigert UWV uw ontslagaanvraag? Dan blijft uw werknemer bij u in dienst. U kunt dan overwegen om via de kantonrechter toestemming te vragen om uw werknemer alsnog te ontslaan. U moet dit verzoek binnen 2 maanden na de beslissing van UWV op uw ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter.

U kunt zich tijdens die procedure laten bijstaan door een advocaat of andere rechtshulpverlener, maar dat is niet verplicht. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.