Beslissing over de ontslagaanvraag

Uw ontslagaanvraag gaat in het ontslagdossier bij UWV. Hierin zitten ook de bijlagen en eventueel het verweer van uw werknemer en uw reactie. Dan start de beoordeling.